Skip to main content
 

Huis Horison

Ons staan op vir hul drome

 
 

Ons Toekoms

Help ons om die droom te bewaarheid

 

Huis Horison

Ons staan op vir hul drome

 

Huis Horison

Ons staan op vir hul drome

 

Huis Horison

Ons staan op vir hul drome

1
1

Huis Horison is 'n residensiële en beskuttewerk-sentrum in Stellenbosch wat op die holistiese versorging van mense met 'n primêre intellektuele gestremdheid fokus.

Die sentrum, wat op 'n kleinhoewe aan die voet van Papegaaiberg in die buitewyke van Stellenbosch lê, is in 1974 gestig en kan 102 mense huisves en versorg. Ons verskaf werk aan al die inwoners en 35 dagbesoekers.

Die inwoners het 'n behoefte aan omgee, groei, eiewaarde, sosialisering en verhoudings. Hulle het ook drome en hulle wil graag dinge doen. Maar hulle is weerloos. Daarom het hulle 'n geborge omgewing nodig waarin hulle tot hul reg kan kom.

Die inwoners word volgens hul intellektuele vermoëns en belangstelling by een van tien werkareas ingedeel. Só kan hulle deur handwerk, herwinning, herstelwerk, kosmaak, tuinwerk of iets anders in 'n beskutte omgewing werk en 'n sinvolle bydrae lewer. Terselfdertyd bied die werkareas terapeutiese waarde en al die voordele van 'n volwaardige werk – eiewaarde, erkenning, trots, sosiale samesyn, lewensgehalte en hoop.

Holistiese en kliëntgesentreerde diens word verskaf deur die personeel van Huis Horison, instrukteurs, mediese personeel en 'n maatskaplike werker. Daar word omgesien na hul ontspanning, geestelike behoeftes en persoonlike ontwikkeling. Ons ondersteun ook hul ouers en families.

Huis Horison is 'n maatskappy sonder winsbejag wat vir sy eie befondsing verantwoordelik is. Om die sentrum finansieel volhoubaar te kan bedryf, moet ons ons inkomste aanvul deur donasies, fondsinsamelings, funksies, verkope en nalatenskappe uit testamente.

Ontvang ons nuusbrief

Ons nooi u om met ons gekonnekteer te bly.

Ons is opgewonde om ons nuus te deel, en hoe u 'n vlam van hoop kan wees vir mense wat nie sinvol kan leef sonder ondersteuning nie. U sal ons nuusbrief (twee maal per jaar), en nuus van ons geleenthede deur die loop van die jaar ontvang.

Skenk nou

Ons voortbetstaan is danksy u goedhartigheid en finansiële hulp. Dit is maklik om te skenk. Skenk eenmalig, maandeliks of bemaak iets in jou testament.

Go to Donate Page

Gee jou tyd

Kontak ons gerus indien jy betrokke wil raak by Huis Horison. Daar is 'n verskeidenheid geleenthede waar ons die hulp van vrywilligers benodig.

Word 'n vrywilliger

Kalender

Ons staan bekend vir ons funksies, wat instellings is op die jaarlikse kalender, en 'n groot rol speel in die insameling van fondse. Moet hulle nie misloop nie.

See events
Huis Horison
4th Augustus 2022

Huis Horsion word omhein

Huis Horison is geleë op 14.47 Ha gronde op die buitewyke van 'n residensiële buurt, aangrensend aan die omliggende plase. Ons langtermyn visie is om die eienskappe van die terrein…
Huis Horison
4th Augustus 2022

We are planting trees!

We are planting trees! With funding from Investec CSI in April this year, Horizon House was able to purchase 70 trees and  supports. This included Cunonia Capensis, Combretum Erythrophyllum, Searsia…
Huis Horison
4th Augustus 2022

Verbruikerstevredenheidstudie

Mei 2022 ‘n Vraelys is aan ouers/voogde  van 112 permanente inwoners en 35 dagwerkers gestuur, waarvan 50 bruikbare response vanaf inwoners en 2 vanaf dagwerkers terug ontvang is. Uit die…
Huis Horison
4th Augustus 2022

Mev Bresler tree af na 20 jaar

“Our sorrows and wounds are healed only when we touch them with compassion.” Buddah Op Donderdag 28 Julie is daar ‘n afskeidsgeleentheid gereël vir die inwoners met Elza Bresler, wat…

Reg om te help?

Help ons om vir hul te sorg.

Skenk nouDoen fondsinsameling
afAfrikaans