Skip to main content

Huis Horison bied 'n veilige omgewing vir mense met 'n primêre intellektuele gestremdheid waar hul kan woon, werk en sosialiseer. Daar word ‘n kultuur geskep waar hul kan sosialiseer binne ‘n genormaliseerde en veilige omgewing, en waar elkeen hul unieke menslikheid en potensiaal kan uitleef in 'n gemeenskap.

Verblyf

Huis Horison kan 142 inwoners akkommodeer. Ouers of familie sluit 'n ooreenkoms vir die reg van okkupasie op 'n wooneenheid. Verblyf wissel van woonstelle tot enkelkamers. Die meeste van die enkelkamers het 'n klein en suite-badkamer. Voorsiening word ook vir getroude pare gemaak. Drie etes per dag word in die gemeenskaplike eetsaal geniet. Spesiale voorsiening word gemaak vir dieet voorkeure en weerstand, insluitend diabetes, ensovoorts.

Toelating
Vir inligting oor toelatingsvereistes, tariewe, huisreëls en die aansoekproses,
kontak Huis Horison.

"By Huis Horison het ons eintlik meer van ‘n ritme as ‘n program, want dis hoe ‘n gemeenskap leef." Dr JF Marais: Onder-Voorsitter

Dagbesteding

'n Dag program word gevolg, wat 'n struktuur lewer aan die daaglikse aktiwiteite. Etenstye, werk in terapeutiese werkareas, rustye en ontspanning is alles deel van die lewensritme.

Die programme sluit ook groepsopleiding in, tegnieke en intervensie deur die terapeutiese span om die ontwikkeling van elke individu te bevorder, en vir die persone die nodig lewensvaardigehede te leer. Dit sluit onder andere in lewens- en sosiale vaardighede soos kommunikasie, hantering van konflik, diversiteit, gebruik van sosiale media, persoonlike sorg en veerkragtigheid.

Dagwerkers skakel in by dieselfde programme as die inwoners, behalwe dat hulle nie op die perseel woon nie, en deelneem aan die aktiwiteite tussen 08:00 en 17:00. Ontbyt en middagete word hierby ingesluit.

Terapeutiese Intervensie

Terapeutiese begeleiding vind plaas tov integrasie in die werkareas, asook op ‘n sosiale vlak: insluitend kommunikasie, verhoudings met ander, hantering van emosies, veerkragtigheid, verlies en konflik.

Ons progamme inkorporeer groepsopleiding, tegnieke en intervensie deur die terapeutiese span om die optimale ontwikkeling van elke individu te bevorder, vir die aanleer van nodige lewensvaardighede. Lewensvaardighede opleiding word gedoen in ondersteuningsgroepe, behoeftegroepe, berading en ander intervensies in groepe en op ‘n individuele vlak.

Met die insette van ‘n Arbeidsterapeut, word daar hulp verleen met persoonlike versorging en daaglikse aktiwiteite.

Versorging

Primêre mediese sorg deur opgeleide mediese personeel is beskikbaar, met verwysings na spesialiste.

Versorgers speel ‘n rol in die daaglikse ritme, en verleen hulp met inwoners se selfsorg, hulle monitor en bied ondersteuning tov emosionele en sosiale behoeftes en voer spesifieke take uit as deel van hul versorging ten einde die voorkoming van tas deprivasie.

Beskutte en terapeutiese werkareas

By Huis Horison word elke persoon die geleentheid gebied om 'n menswaardige bydrae te lewe in 'n genormaliseerde omgewing. Die inwoners word volgens hul funksioneringsvlakke en belangstellings by een van nege werkspanne met toesig ingedeel. Hierdie werkareas bied aan die inwoners terapeutiese waarde tesame met al die voordele van 'n volwaardige werk – eiewaarde, erkenning, trots, sosiale samesyn, lewensgehalte en hoop. Die dienste en produkte wat ons maak word verkoop en speel 'n belangrike rol in Huis Horison se inkomste.

Club Phoenix

Die daaglikse ritme begin te verander vir ouer mense en aangesien ons 'n groep mense het wat in hierdie kategorie val, is Club Phoenix gestig. Ons pas die stimulasie en aktiwiteite aan om spesifiek aan hierdie groep se behoeftes te voldoen. Club Phoenix kan steeds kreatief en konstruktiewe aktiwiteite doen, maar hulle hoef nie in die werkareas te werk nie. Hulle geniet hul eie tydverdryf en het ook hulle eie uitstappies.

Ontspanning

Sosialisering, sport en ander buitelug aktiwiteite vorm ‘n belangrike deel van die inwoners se daaglikse lewens. Die sentrum is gebou op ‘n 14.48 Ha terrein en het ‘n swembad en pragtige gronde met wandelroetes. Programme om ‘n gesonde lewensstyl te bevorder sluit oefengroepe, stapgroepe, oefensessies in die gym en swembad, en lae-impakgroepe in.

Wooneenhede het sitkamers waar inwoners kan TV kyk, sosialiseer en ontspan. Verjaarsdae speel ‘n belangrike rol en skep ‘n sin van menswaardigheid om as individue erken te word op hierdie spesiale dae. Ons moedig ook ontspanne en kreatiewe tydverdryf aan.

PAT (Pets as Therapy) besoek gereeld en bied diereliefhebbers die geleenhtied aan om die diere te vryf en vertroetel, aangesien hulle nie hul eie troeteldiere kan aanhou nie.

Opleiding

Personeelopleiding en ontwikkeling word intern en ekstern gedoen en sluit opleiding in persoonlike ontwikkeling en lewensvaardighede in wat spesifiek gerig is op intellektuele gestremdheid en die organisasie, insluitend Studio III opleiding.

Spirituele ondersteuning

Spirituele groei word aangemoedig, en daar word geleenthede geskep waar hulle met hulself kan konnekteer en hul eie menswees ontdek.

afAfrikaans