Skip to main content

“Our sorrows and wounds are healed only when we touch them with compassion.” Buddah

Op Donderdag 28 Julie is daar ‘n afskeidsgeleentheid gereël vir die inwoners met Elza Bresler, wat aftree na meer as twintig jaar by die sentrum.

“Jy het ons uit ’n groef gehaal.” Hessie Mostert

Elza se deernis en liefde vir die inwoners was die kern van alles wat sy gedoen het, en as ’n gevolg, het sy gesorg vir die aanbring van soveel gewigtige verbeteringe oor die jare.

Die inwoners het die geleentheid ongelooflik geniet, en die pas ingerigde haarkapper salon (nog ’n visie van Mev. Bresler!) ten volle benut vir die funksie… maar dit was ook hartseer om totsiens te sê.

Hierdie pragtige geskenk is aan Mev. Bresler oorgehandig, ’n besondere werk deur P.Nicolle, met die volgende boodskap

 

“Dear Mrs Bresler

On behalf of the parents and relatives of the residents, we would like to present you with a small gift as a symbol of our gratitude for your many years of caring and leadership in binding together our community at Horizon House.

May you have many blessings in your retirement and we can say: Blessed be the cracked for they let in the light.”

 

Brief van Elza C Bresler – Junie 2022

Beste Ouers, Familie van inwoners van Huis Horison,

Dis met groot dankbaarheid dat ek terugkyk na 20 jaar as die Hoof van Huis Horison. Ek het elke inwoner leer ken, aanvaar en sy/haar menswaardigheid en geluk by Huis Horison probeer versterk en vestig.  Ons het saam vir hulle ’n huis en ’n tuiste geskep. Ek het saam met hulle gelag, gedans, gehuil en afskeid geneem wanneer ek saam met die lykswa met ons inwoner uitgestap het. Ons was elke keer baie hartseer.

Ek weet seisoene kom en gaan, maar laat my toe om terug te dink aan ’n tyd van saamwees hoe ons – ek en my kinders – ’n leeftyd gedeel het met Huis Horison se inwoners en personeel.

Ons het begin toe hier 58 inwoners en 12 personeellede was. Ons is nou 74 personeellede, 128 inwoners en 35 dagwerkers.  Elke  personeellid en inwoner skakel bymekaar in soos ’n stewige ketting en weef die community wat ons Huis Horison residensiële- en werksentrum noem vir mense met ’n primêre intellektuele gestremdheid.

Huis Horison se eerste notule het op 15 Februarie 1973 verskyn en kan dus volgende jaar sy 50ste jaar herdenk.  Van die jare was ek 20 jaar die hoof en het wonderlike tye saam met die inwoners, personeel en hul ouers beleef.  Kan iemand onthou dat ons vir vyf jaar lank twee kermisse ’n jaar gehou het? Dan, die vrolike modeparades, waar elke inwoner ’n rol gespeel het, deur ’n model of ’n kelner te wees, of net ’n arm verleen het vir iemand om op te leun.

Ander hoogtepunte was die aanvaarding van die mensebeskouing en waardes van Huis Horison, die aanstelling van nagpersoneel, die ontwikkeling van ons interne kliniek en medikasie sisteem, ontwikkeling van die werkareas en onlangse twee nuwe werkareas, naamlik die groter tuinspan, en die kwekery. Ons eie tuin het ’n hupstoot gekry deur die twee groepe. Ons eerste aanbouing van ’n werkarea en die Protea wooneenheid was ’n poging om die lang waglys aan te spreek, maar ons kon dit eers voltooi met die groot hoogtepunt en aanbouing van Huis Disa, waar ons 38 kamers kon betrek en vier gaste eenhede vir mense beskikbaar het wat vir ’n sabbatstyd ’n diens aan Huis Horison wil lewer. In die wintertyd is ek ook elke keer so dankbaar vir die skenking wat dit moontlik gemaak het om die asbesdakke van al die geboue van Huis Horison te vervang en ons kan met gerustheid slaap, dat daklekke nie meer bestaan nie en almal veilig is!

Ons is bevoorreg om met die hulp van donateurs ’n terapeutiese afdeling te bedryf waar ons maatskaplike werkers en arbeidsterapeute die nodige lewensvaardigheidsprogramme, gevallewerk en psigiatriese ondersteuning kan aanbied.  Ons het ook ’n interne opleidingsprogram saamgestel om aan al ons personeel die nodige basiese kennis en lewensvaardighede aan te leer.

Die afgelope vier jaar se fokus op eko-terapie kon ook meer produktief aangewend word met die ontwikkeling van die  eko-projek, waar die klem val op die rehabilitasie van die Huis Horison eiendom (sien die kaart hierby aangeheg) die ontwikkeling van die stappaadjies, wat toeganklik moet wees vir mense wat uitdagings ervaar ten opsigte van hul beweeglikheid, veilig moet wees en sensoriese stimulasie moet bied vir sintuie.  Ons het reeds onlangs daarmee begin met die aanplant van meer as 90 bome en beoog om die gedenktuin uit te brei met die tuin van herinnering, waar ons vir mense wat langer as 15 jaar in Huis Horison woon ’n boom plant en mense nooi wat ’n boom wil plant om enige geleentheid te gedenk.  Die Huis Horison visie vir die toekoms is aanvaar deur die Direksie en kan besigtig word in ons opleidingslokaal en ook op die volgende twee skakels: Wie is ons en Ons toekoms.

Ons het onlangs verneem dat ons van drie donateurs die nodige skenkings ontvang het om die grond te omhein met ’n veilige binne heining en ook beskermende buite heining.  Alhoewel ek nie meer hier sal wees om dit te sien as dit finaal opgerig is nie, is dit ’n groot hoogtepunt en gee aan Huis Horison die geleentheid om die beste te maak van die eko-projekte en die eko-terapie. Ons skep ’n omgewing waar mense werklik gesond kan leef in ’n gesonde omgewing met veilige toegang tot die mooiste natuur en omgewing in Stellenbosch. Huis Horison kan, soos dit van die begin af bedoel was, ’n baken wees in stellenbosch en ons kan die mense van Stellenbosch innooi om kwaliteit te kom waarneem, waar mense stadiger leef, met deernis kyk en waardering het vir die lewe.

Die laaste visie wat ekself vir Huis Horison het, om ’n kapel vir ons hier te bou, waar ons in eenvoud kan aanbid en nuwe krag ontvang vir die dag, ons werk hier en die land, is nog nie verwesenlik nie, maar moontlik kan ons mense nooi om betrokke te raak en daardeur veiligheid en rus te skep.

Ek kan wel bekend maak dat die Direksie vir Dr. Magdie van Heerden, wat reeds vier jaar saam met my werk, aangestel het vir die volgende vyf jaar.  Sy het die nodige vakkundigheid, bestuurservaring en deernis vir ons inwoners en dagwerkers.  Ek glo almal sal graag met haar saamwerk en haar ondersteun.  Ek kan almal met dank groet en seënwense toewens vir die volgende 50 jaar. Ons het vir die langtermyn beplan.

Vriendelike groete,

Elza C Bresler

Uitvoerende Direkteur

en_GBEnglish (UK)