Skip to main content

Mei 2022

‘n Vraelys is aan ouers/voogde  van 112 permanente inwoners en 35 dagwerkers gestuur, waarvan 50 bruikbare response vanaf inwoners en 2 vanaf dagwerkers terug ontvang is.

Uit die 25 stellings kon 4 faktore geïdentifiseer word, naamlik stellings wat Gedrag, Fasiliteite, Diens en Kommunikasie omskryf het. Die oorhoofse indeks punte vir elk van die faktore was soos volg:

  • Gedrag – 84.4
  • Fasiliteite – 87.6
  • Diens – 84.7
  • Kommunikasie – 86

Die indekspunt vir Oorhoofse Tevredenheid was 86.7 en 90.2% van die respondente het aangedui dat hulle hulle Huis Horison sal Aanbeveel aan friende en, familie.

Die redes vir die geneigdheid om Huis Horison aan te bevel was Inwoner gelukkig, die Fasiliteit, Veiligheid, word goed bestuur, Waardigheid waarmee almal behandel word en Algehele tevredenheid.

Op die vraag wat hulle die meeste Waardeer het van Huis Horison het dit gesentreer rondom aspekte soos Vriendelikheid, Behulpsaamheid, Professionaliteit.

Op die vraag of Huis Horison kan doen om die diens Meer Merkwaardig te maak, het 47.1% gesê “Niks”

Hoe die interaksie met Huis Horison die mense laat Voel, is aspekte soos Gerus, Gewaardeerd, Tevrede en Goed die meeste gemeld.

90% van die respondente was van mening dat die diens by Huis Horison matig tot drasties verbeter het.

23.1% van die respondente het ‘n probleem ervaar met een of ander aspek waarvan 25% van die probleme na bevrediging opgelos is. 83.3% van die respondente wat ‘n probleem ervaar het, het dit wel gerapporteer en van dié is toe slegs ‘n verdere 30% opgelos.

Probleme het oorwegend gewentel rondom aspekte soos Administrasie, Hulpvaardigheid, Medisyne en Terugvoer.

 

Kliek hier om die resultate van die Verbruikerstevredenheid af te laai

en_GBEnglish (UK)