Skip to main content

Meer as net ‘n kliniek…

By Huis Horison se kliniek word getroos, pleisters geplak, gesonde planne gemaak, maar soms moet ons ook saam afskeid neem en word dan gekonfronteer oor hoe broos en kwesbaar ons almal eintlik is. Die aanbring van ‘n meditatiewe spasie in die kliniektuin het daaruit voortgevloei en ons is baie opgewonde oor die vordering daarvan. Gesondheid moet tog holisties aangespreek word.

By die kliniek probeer ons om altyd ‘n veilige hawe te wees, maar ook ‘n plek  waar ons positiwiteit en lewensvreugde kan uitstraal. Hier help ‘n voete vryf soms baie meer as ‘n pleister of ‘n pil. Tog probeer ons om elke inwoner met kundigheid te evalueer en word diegene wat verdere mediese sorg benodig met oorleg  van ouers of familie en kollegas verwys.

Ons inwoners word ouer en daarmee saam raak die mediese behoeftes en uitdagings net by die dag groter. Met hierdie groterwordende behoeftes, plaas dit addisionele druk op ons beperkte bestaande hulpbronne. Daarom is ons so onsettend dankbaar vir elke individu, kerk, groep of organisasie wat hand in die sak steek om dit vir ons moontlik te maak om aan hierdie behoeftes te kan voldoen. Margared Mead het eens hierdie groot waarheid kwyt geraak:

“Never believe that a few caring people can’t change the world. For indeed that’s all who ever have”.

Ons is dankbaar vir Suster Welna – die engel wat vanuit die kliniek elke persoon op haar hande dra.

en_GBEnglish (UK)