Skip to main content

Huis Horison sê dankie vir 50 jaar!

 

Huis Horison vier vanjaar sy vyftigste bestaansjaar.

Ons is dankbaar vir só baie wat ons deur die jare ontvang het, en wat ons in staat gestel het om ’n volhoubare diens te lewer, veral vir die Stellenbosch-gemeenskap se welwillendheid en morele ondersteuning, die groot aantal vrywilligers wat by ons sentrum betrokke is, en die finansiële bydraes wat ons van individue, besighede en trusts ontvang.

Daar is behoorlik ‘n onuitputbare bron van dade van groothartigheid en medemenslikheid teenoor Huis Horison en sy inwoners. ’n Onlangse voorbeeld hiervan is die bydrae van die wêreldbekende Stellenbosch se skilder en sakeman, Portchie, wat Huis Horison as een van net twee organisasies benoem het om finansieel te baat uit die toegangsfooie geïn tydens sy omvangryke kunsuitstalling, Portchie – from Tweeling to Trafalgar Square, met sy sestigste verjaarsdag in 2023.

Op ’n vraag hoekom sulke besondere goedhartigheid, was Portchie se antwoord: “Daar is mense by Huis Horison wat ander mense se lewens mooier maak, sonder dat hulle iets terugkry. Hulle doen dit omdat hulle wil, en uit liefde. Wat my bybly sedert ’n besoek aan die sentrum, is die inwoners se absolute opwinding, vreugde en tevredenheid wanneer hulle vertel hoe bly en gelukkig hulle is om daar te kan woon. Dit is vir my ’n voorreg om iets vir Huis Horison te kan doen.”

Huis Horison het tans 131 permanente inwoners, dertig persone van buite wat daagliks by die sentrum versorg word, en bykans 80 personeellede. Alle besluite en aktiwiteite word op een primêre beginsel gebaseer – om die gehalte van versorging en menswaardigheid van diegene in die sentrum voortdurend te verhoog sodat Huis Horison vir hulle ’n blywende tuiste sal wees waar hulle tot volkome menswees kan ontwikkel.

Hierdie beginsel vind gestalte in ons leuse – Being, Belonging, Becoming –  wat die fisieke, emosionele, geestelike, en spirituele behoeftes van ons inwoners omvang; die omgewing waarin hulle woon en werk, asook die mense rondom hulle uitbeeld; en die betekenisvolle werks-, ontspannings-, en groeigeleenthede van die inwoners uitlig.

Being sluit in:

  • Fisiese gesondheid
  • Emosionele gesondheid
  • Spirituele gesondheid

Belonging verwys na:

 • Waar jy bly/leef
 • Die mense in jou lewe
 • Die dinge om jou

Becoming sluit in:

 • Praktiese aktiwiteite
 • Ontspanningsaktiwiteite
 • Groeigeleenthede

Die kiewiet, alombekend as toegewyde en innoverende beskermers van hul neste en kuikens, verbeeld al vir 50 jaar in die sentrum se logo die veiligheid en versorging van Huis Horison se inwoners, nou met ’n nuwe voorkoms om die volgende halfeeu in te lei.

Ons volg ’n holistiese benadering in die diens wat ons lewer. Deel daarvan is ons eiesoortige konsep van ’n Huis Horison-village wat so gestruktureer is dat ons inwoners blootgestel word aan, en ingeskakel is, by ’n struktuur wat vergelyk kan word met samelewingstrukture elders, maar aangepas is om hul intellektuele vermoëns in ag te neem. Hierdeur streef ons om die beginsel van leef goed, voel goed en lyk goed binne die sentrum te vestig, en ’n veilige emosionele plek vir elke inwoner te skep waarin trots en selfwaarde bevorder word.

Huis Horison, geregistreer as ’n maatskappy sonder winsoogmerk, en word bedryf aan die hand van vyf grondbeginsels – integriteit, bevoegdheid, aanspreeklikheid, billikheid en deursigtigheid.

Om diens as vrywilliger te lewer, ’n belastingvoordelige donasie te maak, of algemene navrae te rig, kontak Elzabi van Wyk per e-pos by bemarking@huishorison.org.za of telefonies op 021 887 5080. Meer inligting oor Huis Horison is op hul webblad www.huishorison.org.za beskikbaar.

afAfrikaans