Skip to main content

Huis Horison is 'n maatskappy sonder winsbejag en kan Art18A-kwitansies (kwitansies vir 'n openbare liefdadigheidsorganisasie) uitreik. Om 'n belastingsertifikaat uit te reik, het ons die volgende inligting van die skenker nodig:

As per the New Regulations for Section 18A Tax Receipts issued 1 March 2023, the following information must be included on from a Section 18A Tax Receipt issued in terms of section 18A(2)(a) of the Income Tax Act:

• Type of Donor (natural person, company, trust, etc.);
• Donor Identification type and country of issue (in case of a natural person)
• Identification or registration number of the donor;
• Tax reference number of the donor (if available);
• Contact number of the donor
• E-mail address of the donor
• Trading name of the donor (if different from the registered name)
• Physical or postal address

Huis Horison onderskryf die Handves vir die regte van mense met 'n gestremdheid in Suid-Afrika.

Maatskappy-inligting

  • Registrasie as Artikel 21-maatskappy: 2008/026927/08
  • Registrasie as nie-winsgerigte maatskappy: 003-306 NPO
  • Registrasie as Artikel 18A-maatskappy: 18\11\13\1871
  • BTW-registrasie: 4590129161
  • SEB-evaluering: B-BBEE status van Vlak 4-medewerker
  • Auditors: Moore Stellenbosch
afAfrikaans