Skip to main content

Huis Horison is 'n maatskappy sonder winsbejag en kan Art18A-kwitansies (kwitansies vir 'n openbare liefdadigheidsorganisasie) uitreik. Om 'n belastingsertifikaat uit te reik, het ons die volgende inligting van die skenker nodig:

Arti18A-kwitansies kan slegs vir bona fide donasies uitgereik word.

 • Naam
 • Van
 • Kontak besonderhede
 • Pos adres
 • Datum van donasie
 • Donasie bedrag

Huis Horison onderskryf die Handves vir die regte van mense met 'n gestremdheid in Suid-Afrika.

Maatskappy-inligting

 • Registrasie as Artikel 21-maatskappy: 2008/026927/08
 • Registrasie as nie-winsgerigte maatskappy: 003-306 NPO
 • Registrasie as Artikel 18A-maatskappy: 18\11\13\1871
 • BTW-registrasie: 4590129161
 • SEB-evaluering: B-BBEE status van Vlak 4-medewerker
 • Auditors: Moore Stellenbosch
afAfrikaans