Skip to main content

Huis Horison se aktiwiteite is op holistiese en kliëntgesentreerde diens gerig. Die sentrum:

  • Bied doeltreffende huisvesting en versorging aan inwoners
  • Bied opleiding en werkskepping in nege beskermde werkareas
  • Sien om na die inwoners se emosionele welstand, geestelike groei, ontspanning en sportbeoefening.

Ons bied 'n veilige infrastruktuur waar volwassenes met verskillende vlakke van funksionering as 'n groot uitgebreide familie sinvol en gelukkig kan woon, werk, sosialiseer en ontspan. Daarom bied ons:

Residensiële verblyf: Verblyf wissel van kamers tot woonstelle. Dit sluit verblyf vir getroudes in. Drie maaltye word per dag in die eetkamer bedien. Ouers of familielede kan lewensreg op 'n wooneenheid koop.

Werkverskaffing aan inwoners: Nege werkareas verskaf werk aan die inwoners en dagbesoekers volgens hul vermoëns en belangstellings – van kunshandwerk en kosmaak tot by papierherwinning, tuinwerk en instandhouding.

Werkverskaffing aan dagbesoekers: Ons akkommodeer twee kategorieë van dagbesoekers. Die een groep skakel van 08:00 tot 16:30 by die werkareas in en eet saam met die inwoners terwyl die tweede groep van 09:00 tot 16:30 by die werkspanne inskakel en vir hul eie etes sorg.

Ondersteuningsdienste: Dit word gelewer deur die voltydse en deeltydse personeel van Huis Horison, instrukteurs, mediese personeel, 'n arbeidsterapeut en 'n maatskaplike werker. Spesialisdienste word volgens behoeftes ingekontrakteer.

Ontspanning en geestelike ondersteuning: Ons moedig die inwoners aan om te sosialiseer en aan sport, geestelike aktiwiteite en buitemuurse bedrywighede deel te neem.

Steun aan families: Ons bied ondersteuning en inligting aan die gesinne en families. Dit lei tot groter begrip en samewerking tot voordeel van almal.

afAfrikaans